x
Home
Used Car
รถบ้านคุณฉัตรชัย Warranty Nissan Ucars เอ็มเพอร์เรอร์ Certified
Promotion Service
News
สาระน่ารู้ ครอบครัวของเรา
About Us Contact Us
าระน่ารู้
GO BACK
มารู้จัก EBD หรือ ระบบควบคุมการกระจายแรงเบรก กันดีกว่า
14 ตุลาคม 2017
มารู้จัก EBD หรือ ระบบควบคุมการกระจายแรงเบรก กันดีกว่า


ระบบ EBD (Electronic Brake force Distribution) หรือ ระบบควบคุมการ
กระจายแรงเบรกมาให้ท่านผู้อ่านได้รู้จักและทราบถึงข้อดี และการทำงานของระบบ EBD กันนะระบบควบคุมการกระจายแรงเบรก หรือ EBD (Electronic Brake force Distribution)
นั้นจะคอยปรับความสมดุลของแรงเบรกที่ล้อหน้าและล้อหลังให้เท่ากัน โดยหลักการทำงานจะประกอบ
ด้วยชิ้นส่วนหลักคือ เซ็นเซอร์ที่ใช้วัดความเร็วที่ล้อหน้าและล้อหลัง และชุดวาล์วควบคุมแรงดัน
ระบบไฮดรอลิก ปิดท้ายด้วยกล่องสมองกลคอมพิวเตอร์สำหรับรถที่ไม่มีทั้งระบบเบรก ABS และระบบ EBD เวลาเหยียบเบรก น้ำหนักรถส่วนใหญ่
จะถูกเทมาที่ด้านหน้า จึงทำให้เกิดอาการรถหน้าทิ่มและท้ายรถยก ยิ่งถ้ารถเราบรรทุกของ
มากในบริเวณด้านหลัง อาการดังกล่าวจะเกิดขึ้นได้บ่อยครั้ง ทำให้เราควบคุมรถได้ลำบาก
มากขึ้น ถึงแม้ว่าในปัจจุบันรถกระบะบางรุ่นจะมีระบบวาล์ว LSPV ที่จะคอยช่วยปรับแรงดัน
ของเบรกให้สมดุลกับสภาพการบรรทุก แต่วาล์วนี้ก็ยังไม่ดีเท่ากับระบบ EBD ที่ใช้กล่อง-
คอมพิวเตอร์สมองกลควบคุมการทำงาน โดยจะอาศัยเซ็นเซอร์รับข้อมูลมาประมวลผล ก่อน
ที่จะสั่งระบบให้ทำงาน ถึงแม้รถบางคันจะมีระบบเบรก ABS ซึ่งช่วยในการป้องกันล้อล็อคอยู่แล้ว
แต่ถ้ามีระบบ EBD มาช่วยเสริมด้วยแล้ว เราก็จะสามารถควบคุมรถเมื่อเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉิน
ได้ง่ายขึ้น และ EBD ยังช่วยทำให้ระยะเบรกสั้นลงอีกด้วยการกระจายแรงเบรกของล้อหน้าและล้อหลัง (EBD) นั้นจะทำงานอัตโนมัติทันทีเมื่อผู้ขับขี่เหยียบเบรก
โดยกล่องสมองกลจะนำค่าความต่างของความเร็วที่ล้อหน้าและล้อหลัง ขณะที่ผู้ขับขี่เหยียบเบรกมา
คำนวนเพื่อหาปริมาณ ซึ่งจะไม่ทำให้เบรกที่ล้อหลังล็อคจนเกิดอาการท้ายปัด โดยเฉพาะเวลาที่เรา
บรรทุกสัมภาระหรือผู้โดยสารจำนวนมาก นำหนักส่วนใหญ่จะลงที่ล้อหลัง ทำให้เบรกหลังต้องรับภาระ
มากขึ้นกว่าปกติการกระจายแรงเบรกขณะเข้าโค้ง น้ำหนักจะเทไปยังด้านนอกมากกว่าด้านใน
ระบบ EBDจะช่วยแปรผันแรงดันน้ำมันเบรกส่งไปยังล้อด้านในให้เกิดความสมดุล
ระบบ EBD จึงช่วยควบคุมรถให้ผู้ขับขี่เข้าโค้งได้ดีขึ้น แม้จะมีการเบรกขณะเข้าโค้งก็ตาม